Historie novinové tiskárny s nynějším názvem Moravská typografie, a.s., Brno začíná v roce 1921, kdy na Švehlové ulici č. 7 byla postavena velmi moderní budova, ve které zahájila svoji činnost tiskárna Českomoravských podniků tiskařských a vydavatelských. V listopadu 1930 byla společnost přejmenována na tiskařské a vydavatelské podniky Novina. Výroba novin byla v tiskárně dominantní zejména v posledních čtyřiceti letech. Na počátku devadesátých let představovala produkce až deset deníkových novinových titulů. Tato mimořádná koncentrace tisku novin vedla vedení společnosti k rozhodnutí postavit novou tiskárnu mimo střed města.Výstavba byla zahájena na jaře 1991 a dokončena v říjnu 1995. Tiskárna Moravská typografie, a.s. Brno byla v roce 1998 privatizována a stala se soukromým subjektem. V současnosti největší část produkce tvoří barevné i černobílé noviny, rozšiřuje se však také tisk náročných barevných časopisů, katalogů, prospektů, plakátů, letáků a dalších akcidenčních tiskovin Moravská typografie je jednou z nejvýznamnějších brněnských tiskáren, která má své zákazníky po celé České republice. Současný management vidí budoucnost v ještě větší produkci kvalitních tisků na kvalitní LWC a křídové papíry a investicích pro tisk této produkce.